Profil organizácie

OZMarginal

Adresa: Hlavná 68, 040 01 Košice

Občianske združenie Marginal sa zaoberá integráciou osôb s udelenou medzinárodnou ochranou, t.j. utečencov do spoločnosti. V rámci projektov, ktoré realizujeme, poskytujeme našim klientom sociálne, psychologické, právne služby a finančnú a materiálnu pomoc. Naši klienti sú individuálne dospelé osoby, ale aj rodiny s deťmi, osoby vo vyššom veku a aj osoby ťažko zdravotne postihnuté. Pomáhame im riešiť každodenné životné problémy a otázky, napr. s ubytovaním, hľadaním práce, sprevádzaním na úradoch a u lekárov, pri zaradení sa do vzdelávacieho procesu a pod. Snažíme sa prelamovať jazykové, kultúrne bariéry a predsudky, s ktorými sa stretávajú. Organizujeme a zúčastňujeme sa rôznych vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských aktivít s cieľom priblížiť problematiku migrácie a integrácie laickej aj odbornej verejnosti.