Profil organizácie

Materské centrum Pastierik

Adresa: Jegorovovo námestie 5, Košice - Dargovských hrdinov

Materské centrum Pastierik so sídlom v Košiciach, pôsobiace na sídlisku Dargovských hrdinov ponúka možnosť napĺňať potreby mamičiek a ich detí v oblasti trávenia voľného času, neformálneho vzdelávania a odburávania sociálnej izolácie rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke. V rámci komunity otvorenej matkám, deťom a rodinám poskytujeme priestor mamičkám viesť na báze dobrovoľníctva krúžky vo forme tvorivých dielní, hudobných, športových, tanečných a umeleckých aktivít, podporujeme rozvoj detskej osobnosti a posilňujeme vzťahy v rodine.