Profil organizácie

Antbase

Adresa: Keltska 18

Ako dobrovoľník budeš pomáhať s hladkým priebehom preteku a to buď ako traťový dozorca ( sleduješ či všetci dodržiavajú pravidlá ), pomáhaš pri registrácii pretekárov, odovzdávaš medaile, podávaš občerstvenie..

Ako poďakovanie za pomoc si môžeš po skončení preteku závod odbehnúť + získaš voľnú vstupenku na ktorékoľvek ďalšie naše preteky.

ČO JE TVRĎÁK ?
Tvrďák je prekážkový pretek na 5+km a 15+prekážok, kde si otestuješ svoju vytrvalosť, silu a trpezlivosť pri zdolávaní náročných prírodných a umelých prekážok. Môžeš ísť sólo alebo v tíme. Súťažíš na čas, alebo bez merania času. Po skončení preteku môžeš súťažiť v rôznych fitness disciplínach napr. preťahovanie lanom, zhyby na hrazde atď.