Profil organizácie

Infanzia

Adresa: Michalovce

Sme tým mladých ľudí, ktorý chce pomáhať deťom a mladým ľuďom prostredníctvom nízkoprahových programov. Chceme rozvíjať prácu s dobrovoľníkmi, ale i rozširovať povedomie o možnostiach dobrovoľníctva v našom mikroregióne.