Profil organizácie

Centrum voľného času CVrČek

Adresa: Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou

Centrum voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou (CVČ) je moderné, efektívne a úspešné školské zariadenie, ktoré zabezpečuje podľa výchovného programu výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť predovšetkým pre deti a mládež, ale aj pre ich rodičov a iné osoby, do veku 30 rokov. Základom práce CVČ je cieľavedomé pôsobenie na deti a mládež v ich voľnom čase, vytvorenie podmienok, zaujímavých príležitostí a možností na hodnotné a zmysluplné využívanie voľného času v podobe neformálneho a informálneho vzdelávania.