Profil organizácie

Facilitas n.o.

Adresa: Spišské námestie 4, 040 12 Košice

Nezisková organizácia Facilitas n.o. vznikla registráciou na Krajskom úrade v Košiciach 19.12.2002 v zmysle zákona 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách. Registrácia bola vykonaná na základe návrhu na zápis neziskovej organizácie pod č.OVVS/61/2002 – NO. Ako neverejný poskytovateľ sme partnerom Košického samosprávneho kraja pri poskytovaní sociálnych služieb obyvateľom regiónu. Zameriavame sa na podporu ľudí so zdravotným či sociálnym znevýhodnením s cieľom zvyšovania ich šancí na zaradenie sa do spoločnosti, odstraňovania sociálnej izolácie a zlepšovania prístupu k rôznym oblastiam spoločenského života. Našou snahou je pomôcť ľuďom, ktorí sa nachádzajú v životných krízach, v núdzi, v izolácii a poskytnúť im duševnú a ľudskú pomoc.