Profil organizácie

Človek v ohrození, n.o.

Adresa: Baštová 5, 811 03, Bratislava

Človek v ohrození je mimovládna nezisková organizácia, ktorej cieľom je pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Od roku 1999 podávame pomocnú ruku ľuďom, ktorí trpia dôsledkami vojen, obetiam prírodných katastrof, či tým, ktorí žijú v područí autoritárskych režimov.

Nepôsobíme však len v zahraničí, ale aj na Slovensku. Venujeme sa globálnemu vzdelávaniu a pomáhame tým, ktorých chudoba vytláča na okraj spoločnosti.

Naša práca je rozdelená do piatich okruhov:
- humanitárna pomoc
- rozvojová spolupráca
- ľudské práva
- sociálna integrácia
- globálne vzdelávanie
Osobité postavenie má festival dokumentárnych filmov Jeden svet.