Profil organizácie

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

Adresa: Watsonova 7, 040 01 Košice

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja vzniklo ako strešná organizácia pre prácu s dobrovoľníkmi v regióne v roku 2011. Úlohou centra je podporovať rozvoj dobrovoľníctva, propagovať dobrovoľníctvo, vytvárať pozitívne prostredie pre prácu s dobrovoľníkmi. Počas svojej činnosti Dobrovoľnícke centrum zosieťovalo stovky organizácií. Víziou centra je vytvoriť plnohodnotný servis pre dobrovoľnícke organizácie, rozvoj firemného dobrovoľníctva či vznik nových stredoškolských dobrovoľníckych programov. Naše ciele a aktivity sa rozvíjajú najmä na základe požiadaviek členských organizácií a potrieb košického regiónu. Máme za sebou desiatky úspešných regionálnych národných, ale taktiež medzinárodných projektov. Sme členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.