Profil organizácie

Greenpeace Slovensko

Adresa: Vančurova 7, 814 99 Bratislava

Sme medzinárodná environmentálna organizácia, ktorý funguje po celom svete už viac ako 50 rokov. Existujeme, pretože naša krehká planéta si zaslúži hlas a potrebuje riešenia, ako zmierniť klimatickú krízu a zachovať biodiverzitu. Potrebuje udržateľný a obnoviteľný systém, ktorý bude spravodlivý pre nás všetkých.