Profil organizácie

sewn bag s.r.o. RSP


Sewn bag je registrovaný sociálny podnik.
Zaoberáme sa spracovaním textilného odpadu z automobiliek v okolí Košíc.
Kreatívnym spôsobom spracúvame nepotrebné šatstvo.
Vytvárame nové materiály, tkaním
a podporujeme ostatné ekologické aktivity.