Profil organizácie

SENIORKA n.o

Adresa: Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice

SENIORKA n.o. je poskytovateľom domácej opatrovateľskej služby po celom území Slovenskej republiky s pobočkou aj v Košiciach. Prostredníctvom nášho opatrovateľského personálu pomáhame seniorom s napĺňaním ich potrieb, robíme ich deň krajším, jednoduchším a eliminujeme sociálnu izoláciu.
Ponúkame možnosť dobrovoľníctva v troch rovinách:
1. Spoločnosť seniorovi, ktorý prejaví záujem. Seniori sa často cítia opustení, chýbajú im rozhovory a záujem. Vyplňte si spoločný čas podľa nálady- čítanie kníh, časopisov, hranie spoločenských hier atď.
2. Donáška nákupu, potravín (samozrejme senior náklady uhrádza) VHODNÉ V PRIEBEHU PANDÉMIE COVID-19
3. Listové dopisovanie so seniorom- VHODNÉ V PRIEBEHU PANDÉMIE COVID-19