Profil organizácie

SENIORKA n.o

Adresa: SENIORKA n.o. Štúrova 27, kancelária 4.54 (4.poschodie) Veža C, 040 01 Košice

SENIORKA n.o. je poskytovateľom domácej opatrovateľskej služby po celom území Slovenskej republiky. Prostredníctvom nášho opatrovateľského personálu pomáhame seniorom s napĺňaním ich potrieb, robíme ich deň krajším, jednoduchším a eliminujeme sociálnu izoláciu.
Našimi klientmi, teda prijímateľmi sociálnej služby- domáca opatrovateľská služba sú zväčša osamelí seniori, resp. seniori bývajúci sami, ktorí trávia čas (od 2 o 8 hod./deň- v pracovné dni) s našim opatrovateľom/kou. Naši zamestnanci sa im snažia vynahradiť a naplniť všetko potrebné, ale ich spoločný čas v domácnosti z väčšiny zaplnia úkony vykonávané v oblasti hygieny, prípravy stravy, bežného upratovania domácnosti atď.. Na "príjemnejšie" trávenie spoločných chvíľ často nezostáva veľa času. Klient nás však zaujíma komplexne, spokojný v plnej miere je vtedy, keď sú naplnené všetky jeho potreby, nie len tie základné. Naši klienti- seniori prahnú po pozornosti, rozhovoroch, prechádzkach, posedení v cukrárni, chcú mať aj vo svojom vyššom veku "parťáka" na spoločné občasné trávenie voľného času, resp. výpomoc.

Cieľom je priniesť možnosti a s nimi aj „nový vietor, nové tváre“ pre klientov, ktorí majú záujem tráviť čas s dobrovoľníkmi.