Profil organizácie

Pre Stredoškolákov, o. z.


Podporujeme stredoškolákov v rozvíjaní ich potenciálu.

Propagujeme zmysluplné voľnočasové aktivity a príležitosti (súťaže, rozvojové programy, podujatia...) a venujeme sa rôznych témam, ktoré sú pre mladých aktuálne - napríklad výber vysokej školy.

Viac o aktivitách PSka sa dozvieš na instagrame @prestredoskolakov.

V súčasnoti všetky naše činnosti prebiehajú online a stoja na práci dobrovoľníkov - stredoškolákov.