Vyhľadávanie


jenisejska, Košice,

Organizácia sa zameriava na osvetu písania záverečných prác a negatíva, ak si človek necháva prácu napísať niekym inýmStará baštová 1,

organizácia kultúrnych podujatí - ImaginácieKrásnohorská 11, 851 07 Bratislava, reg.koordinátorka: Popradská 2, 080 01 Prešov,

Občianske združenie malíček sa venuje predčasne narodeným deťom a ich rodinám. Predčasný pôrod býva záťažovou situáciou...Nám Jána Pavla II 6073/7a Michalovce,

Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb. V šiestich charitných domoch poskytujeme pobytové sociálne služby pre 180...Bidovce 206, 044 45 Bidovce,

Kultúrne centrum Abova (ďalej KCA) je zariadením, ktoré vykonáva v rámci územnej pôsobnosti Košice-okolie, konkrétne...Ide o organizáciu, ktorá sa venuje vydávaniu knižiek s rozprávkami a príhodami, ktoré zažili mamičky na materskej...Watsonova 7, 040 01 Košice,

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja vzniklo ako strešná organizácia pre prácu s dobrovoľníkmi v regióne v roku 2011....Skladná 4,

ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov.
V zariadení sa poskytuje sociálna služba celoročnou...