Vyhľadávanie


Bidovce 206, 044 45 Bidovce,

Kultúrne centrum Abova (ďalej KCA) je zariadením, ktoré vykonáva v rámci územnej pôsobnosti Košice-okolie, konkrétne...Ide o organizáciu, ktorá sa venuje vydávaniu knižiek s rozprávkami a príhodami, ktoré zažili mamičky na materskej...Watsonova 7, 040 01 Košice,

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja vzniklo ako strešná organizácia pre prácu s dobrovoľníkmi v regióne v roku 2011....Skladná 4,

ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov.
V zariadení sa poskytuje sociálna služba celoročnou...