Chceš šiť, vyšívať alebo prišívať?

Facilitas n.o.

Chceš šiť, vyšívať alebo prišívať?

01.07.2019 - 31.10.2019Činnosť organizácie je zameraná na pracovnú terapiu, socioterapiu, rodinnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu, rozvoj voľnočasových aktivít. Na podporu ľudí so zdravotnými a s tým súvisiacimi sociálnymi znevýhodneniami s cieľom zvyšovania šancí na zaradenie sa do spoločnosti, na odstraňovanie sociálnej izolácie a zlepšovanie prístupu k rôznym oblastiam spoločenského života.
Šitie na šijacích strojoch sú zaradené medzi denné aktivity a činnosti klientov, medzi aktivity do ktorých zapájame dobrovoľníkov a klientov denných psychiatrických stacionárov a zariadení poskytujúcich sociálne služby v košickom kraji. V rámci spolupráce s Výmenníkom Važecká, oslovujeme dobrovoľníkov a ponúkame spoluprácu formou kreatívnych workshopov. Pracovnú aktivitu, tvorivé činnosti a šitie zapájame do aktivít projektov, ktoré posúvajú zmýšľanie a kolektívne stimulujú k zmene.
Ak ťa ponuka zaujala, cítiš sa dobre v spoločnosti ľudí,pri zvuku šijacieho stroja, "cvakania" nožníc a vyšívania, neváhaj a zapoj sa svojou dobrovoľníckou aktivitou.
Si srdečne vítaní.
Všetky informácie získaš na našej webowej stránke www.facilitas.sk, facebook-u facilitas, mailovej adrese facilitas@post.sk, telefónnych číslach 098579088, 0907933214, alebo príď osobne do nášho zariadenia .
Kontaktná osoba: Mgr. Bc. Erika Rosiarová

Počet dobrovoľníkov: 10
   Lokalita: Facilitas n.o., Spišské námestie, 040 12 KošiceDoplňujúce informácie:

Oblasti dobrovoľníctva:

  • Sociálna oblasť