Profil organizácie

MAREENA KE

Adresa: Lazaretská 32, 811 09 Bratislava 1

V Mareene sa snažíme:
- poskytnúť príležitosti pre aktívne začlenenie sa cudzincov do slovenskej spoločnosti
- podporiť miestnu komunitu Slovákov a cudzincov v nadväzovaní vzťahov
- zvýšiť povedomie verejnosti o témach rozmanitosti, migrácie a integrácie