Krajina nám vysýcha. To ste už možno viacerí počuli. Na to, aby sme mali opäť počasie, ktoré bude stále a nebudú sa vyskytovať veľké obdobia sucha a potom veľké obdobia dažďov, potrebujeme, aby sme dažďovú vodu, ktorá k nám padne, nedostali do kanalizácie, ale ostala by u nás v prostredí. 

Práve preto, aby sme vedeli pracovať s dažďovou vodou, už roky pripravujeme vodozádržné opatrenia. 

V rokoch 2019 a 2020 sme pripravili tieto dažďové záhrady: 

- Školská Michalovce

- 2 x Kecerovce

- Športový areál Alejová, Košice

- Tufová pivnica Malá Tŕňa

- SOŠ Gemerská

- Škola v prírode, Kysak

- Gymnázium Šrobárova

- OA Polárna

- SOŠ Ostrovského

- Internát Považská

- gymnázium Alejová

- SOŠ Automobilová

- Čerhov

 

Jazierka: 

- ZŠ Gemerská

- Bývala ZŠ Veľká Tŕňa

- Malá Tŕňa

 

Svejl: 

- Ťahanovce

 

Spolu sa nám podarilo tak vybudovať zariadenia, vďaka ktorých sa zachytí viac ako 1 000 000 litrov vody ročne, ktorá nekončí v kanalizácii. 

Každým rokom chceme v týchto opatreniach pokračovať a teda na maily dckk@dckk.sk prijímame aj vaše podnety.