V zariadení Arcus môžu dobrovoľníci, ktorí majú zaevidovaných 50 odpracovaných hodín v zariadeniach sociálnych služieb využiť: 

- 20 minút na masážnom kresle Seragem

- 20 minút klasickej masáže chrbta

- 30 minút bankovej masáže

- 1 hodinu Fit cvičenia v telocvični

- 1 hodinu pobyt v bazéne

- 1 hodinu fínskej sauny

- 30 minút vírivej vane

 

Pre dobrovoľníkov, ktorí pracujú v zariadeniach sociálnych služieb dlhodobo, pravidelne, už minimálne pol roka, má zariadenie Arcus v ponuke tieto benefity: 

- 2 hodiny - fit cvičenia a prístrojovej masáže

- 2 hodiny - vstup do bazéna, jackuzzi a do fínskej sauny

 

Pre najlepších dobrovoľníkov z jednotlivých sociálnych zariadení tu je aj 

- top balíček - 2 hodiny - vstup do bazéna, jackuzzi, fínskej sauny a v kombinácií s klasickou masážou.