Príbehy dobrovoľníkov

Vyhodnotenie Týždňa dobrovoľníctva

Týždeň dobrovoľníctva 2016, aktivitu zameranú na propagáciu dobrovoľníctva a dobrovoľníckych organizácií, pripravilo v Košickom kraji Dobrovoľnícke centrum Košického kraja v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom. Tento rok sa niesol v hesle: „Vydaj sa na dobrodružstvo, nájdi sa v dobrovoľníctve.“

V termíne 16.-22.9.2016 pripravilo 40 organizácií viac ako 80 jednorazových dobrovoľníckych príležitostí, workshopov a dní otvorených dverí, ktorých cieľom bolo cez krátku skúsenosť s dobrovoľníctvom osloviť čo najviac ľudí, aby sa zapojili do dlhodobého dobrovoľníctva. Záujemcovia mali možnosť vyskúšať si dobrovoľnícku činnosť v sociálnej oblasti, vo vzdelávaní, pri environmentálnych aktivitách, sprevádzaním seniorov či prípravou voľnočasových aktivít pre deti.

778 dobrovoľníkov, ktorí prijali túto výzvu odpracovalo spolu 2505 hodín, čo pri použití hodnoty aktuálnej minimálnej hodinovej mzdy znamená, že títo ľudia venovali spoločnosti prácu v hodnote minimálne 5831,64€. Ďalších 580 ľudí sa zapojilo do sprievodných podujatí. Okrem jednotlivcov z radov verejnosti sa do Týždňa dobrovoľníctva zapojili aj kolektívy študentov a zamestnancov.

Možnosť zapojiť sa do niektorého z vytvorených podujatí v rámci pracovného času poskytol svojim zamestnancom aj Úrad Košického samosprávneho kraja. Ďalšie firmy poskytli svojich zamestnancov na výkon pro bono aktivity pre zapojené organizácie. Z nich by sme spomenuli najmä Global logic, ktorí poskytli organizáciám počítačovú podporu. Tolfi Sound & Service sa postarali o ozvučenie after party po Týždni dobrovoľníctva. Príjemnú atmosféru uvedenej akcie dodala aj kapela T-band funk, za čo im ďakujeme.

Všetkým zapojeným organizáciám, jednotlivcom, kolektívom aj firmám ďakujeme a tešíme sa na stretnutie pri budúcom ročníku.

Organizátor: Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

Web: www.dckk.sk

Kontakt: Mgr. Dominika Hradiská, dominika.hradiska@dckk.sk, 0907 125 177

späť na zoznam