Príbehy dobrovoľníkov

Príkladná mamička Lívia

Pomáhať všade pri jednorázových aktivitách, maľovať ploty, čistiť korytá riek, dávať dokopy altánky, byť na stanoviskách pri súťažiach, to je Lívia. Že to nie je nič netradičné? Pre mladú mamičku je to výnimočné preto, lebo všade cestuje a pomáha aj so štvorročnou a dvojročnou dcérkou. Okrem toho DCKK pomáha rozvíjať dobrovoľníctvo na Spiši.

V budúcnosti na Liviinom príklade chystáme samostatné dobrovoľnícke programy pre mladé mamičky.

späť na zoznam