Príbehy dobrovoľníkov

Poznáme Dobrovoľníkov roka 2016

Krajské srdce na dlani je ocenenie, ktoré sa udeľuje dobrovoľníkom, dobrovoľníčkam, organizáciám či skupinám dobrovoľníkov, ktoré svojou činnosťou prispeli k pozitívnej zmene života jednotlivcov alebo rôznych skupín obyvateľov a pôsobia na území Košického kraja.

Oceňovanie v Košickom kraji udeľuje Dobrovoľnícke centrum Košického kraja piatykrát, vždy pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníctva (5.december). Po úspešných ročníkoch v rokoch 2009-2012 mali po prestávke opäť organizácie aj jednotlivci možnosť nominovať na ocenenie ľudí, ktorých dobrovoľná práca je výnimočná, vysoko prospešná a ktorí sú inšpiratívnym príkladom aj pre ostatných. Okrem poďakovania týmto ľuďom aktivita smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva v očiach verejnosti, jeho prestíže, ale aj k samotnému rozvoju dobrovoľníckych aktivít.

Tento rok komisia zložená zo zástupcov samosprávy a tretieho sektora rozhodovala o 24 nomináciách, ktoré opisovali zaujímavé dobrovoľnícke činy jednotlivcov (15), skupín dobrovoľníkov (2), stredných škôl (4) a firiem (3).

Hodnotiaca komisia rozhodla, že titul Dobrovoľník/dobrovoľníčka roka 2016 získa a cenu Krajské srdce na dlani si odnesie skupina 9 dobrovoľníkov združená v košickej pobočke organizácie Europacolon Slovakia. Títo dobrovoľníci sú bývalí onkologickí pacienti, ktorí súčasným pacientom na pravidelných stretnutiach poskytujú informačnú a laickú psychologickú podporu a prinášajú nádej, že nad ochorením sa dá zvíťaziť.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa konalo 9.12.2016 v Košiciach a realizovalo sa v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, ktorý za účelom napĺňania Stratégie podpory rozvoja dobrovoľníctva v Košickom kraji vstúpil do partnerstva s Dobrovoľníckym centrom Košického kraja. KSK na podujatí zastupovala Ing. Zuzana Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva, ktorá v príhovore potvrdila záujem KSK podieľať sa na rozvoji dobrovoľníctva v kraji a povzbudila prítomných do ďalšej práce. Slávnostným programom hudobne sprevádzali študenti Súkromného hudobného a dramatického konzervatória na Požiarnickej ulici v Košiciach.

Gratulujeme víťazom aj všetkým nominovaným. Prácu všetkých dobrovoľníkov si mimoriadne vážime a ďakujeme ich za čas, ktorý venujú pomoci iným.

späť na zoznam