Príbehy dobrovoľníkov

Opäť je tu možnosť prihlásiť sa na akreditované školenie

Tréning je určený pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie...), ktorí už pracujú s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít.

Je určený pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť a zdieľať s ostatnými, ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať. Špecificky je tréning zameraný na prácu so znevýhodnenými mladými ľuďmi do 30 rokov (mladí nezamestnaní, ľudia s postihnutím a pod.).

Tréning poskytne náležité teoretické a praktické vedomosti, zručnosti a konkrétne metódy, ktoré budú môcť uplatniť pri práci s dobrovoľníkmi/čkami. Vytvorí priestor na rolové hry, zážitkové techniky a ich reflexiu pre prácu s dobrovoľníkmi, interaktívnu prácu v skupine a výmenu skúseností počas diskusií. Počas realizácie kurzu budú účastníci a účastníčky vyzvaní k písomnému vypracovaniu dobrovoľníckeho programu/smernice v organizácií, splnenie ktorého bude zároveň záverečnou skúškou.

Súčasťou tréningu je emailová/osobná konzultácia dobrovoľníckeho programu organizácie. Konkrétny program tréningu bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov/čok. Úspešní absolventi/ky kurzu získajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávania akreditované Ministerstvom školstva SR.

Termin tréningu: 27. - 30.9.2016 (8.30 - 17.30)

Miesto konania: Košice, Kulturpark, Kukučínova 2

Cena: 50€

Prihlasovanie: do 7. septembra prostredníctvom online formulára

Ďalšie info: goo.gl/GQmhiu 

späť na zoznam