Príbehy dobrovoľníkov

Nové dobrovoľnícke programy na rok 2018

V minulom roku sa nám v dobrovoľníckom centre podarilo zrealizovať päť nových dobrovoľníckych programov... A tým pádom ani tento rok nebudeme zaháľať.

Čítajte a zapájajte sa:-)

Naše dobrovoľnícke programy nájdete tu.

späť na zoznam