Príbehy dobrovoľníkov

Najnovšie ponuky dobrovoľníctva

Najnovšie ponuky dobrovoľníctva:

OZ Žabky hľadá dobrovoľníkov na tvorbu kulís a kostýmov pre prácu s deťmi

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja hľadá dobrovoľníkov na pomoc v administratíve

OZ Paralelný svet hľadá dobrovoľníkov na pomoc pri napĺňaní marketingovej stratégie (hlavne propagácia na sociálnych sieťach)

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska hľadá dobrovoľníkov pre skupinovú prácu so slabozrakou a nevidiacou mládežou v Košiciach a v Košickom kraji

späť na zoznam