Príbehy dobrovoľníkov

Košice sa menia aj vďaka programu Adoptuj si svoju škôlku

Program Adoptuj si svoju škôlku podporuje medzigeneračný dialóg medzi predškolákmi a generáciou seniorov. Tento program spočíva v tom, že vždy dvaja seniori si "adoptujú" škôlku, do ktorej chodia a pomáhajú, či pri priamej práci s deťmi, či pri výtvarných aktivitách, environmentálnych podujatiach, alebo pri výletoch. Prvý ročník máme úspešne za sebou a 12.5. sa stretnutím s novými školskými zariadeniami púšťame do ďalšieho ročníka. 

Tento program odbremeňuje vo veľkej miere škôlku a aktivity, na ktoré nie je v škôlke personál, či pomoc na školských dvoroch, preberajú aktívni seniori, za čo im veľmi pekne ďakujeme:-)

Naša veľká vďaka patrí najmä MŠ Watsonová 2 a Klubu dôchodcov na Obrancov mieru, ktorí sa postarali o excelentný prvý ročník programu a dali pekný príklad ostatným školám, či škôlkam:-)

 

 

späť na zoznam