Príbehy dobrovoľníkov

Konferencia o Service learningu

Tento medzinárodný projekt spájal partnerov z Poľska, Čiech, Slovenska, Kosova a Bosny a Herzegoviny. Slovenským partnerom bolo Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici (www.centrumdobrovolnictva.sk), vďaka ktorému sme sa tejto konferencie mohli zúčastniť.

Hlavnou aktivitou 15 mesačného projektu bolo v dvoch školách z každej partnerskej krajiny realizovať projekty Service learningu. Konferencia poskytovala priestor na prezentáciu týchto čiastkových aktivít a zároveň mala za cieľ vytvoriť stratégiu podpory zavádzania tejto výučbovej metódy širšie vo všetkých partnerských krajinách.

Prezentované aktivity a skúsenosti boli pre nás inšpiráciou pre zavedenie Service learningu na školách v Košickom kraji.

 

 

späť na zoznam