Príbehy dobrovoľníkov

Ako dopadol Týždeň dobrovoľníctva

Týždeň dobrovoľníctva 2017, aktivitu zameranú na propagáciu dobrovoľníctva a dobrovoľníckych organizácií, pripravilo v Košickom kraji Dobrovoľnícke centrum Košického kraja v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom.

Tento rok sa niesol v hesle: „Dobro došlo“.

V termíne 16.-22.9.2017 pripravilo 27 organizácií viac ako 80 jednorazových dobrovoľníckych príležitostí a workshopov, ktorých cieľom bolo cez krátku skúsenosť s dobrovoľníctvom osloviť čo najviac ľudí, aby sa zapojili do dlhodobého dobrovoľníctva. Záujemcovia mali možnosť vyskúšať si dobrovoľnícku činnosť v sociálnej oblasti, vo vzdelávaní, pri environmentálnych aktivitách, sprevádzaním seniorov či prípravou voľnočasových aktivít pre deti.

612 dobrovoľníkov, ktorí prijali túto výzvu odpracovalo spolu 2554,5 hodín, čo pri použití hodnoty aktuálnej priemernej hodinovej mzdy v našom kraji /v roku 2017 je v Košickom kraji priemerná hodinová mzda 4,15 eur/ znamená, že títo ľudia venovali spoločnosti prácu v hodnote minimálne 10 601,175€.

Možnosť zapojiť sa do niektorého z vytvorených podujatí v rámci pracovného času poskytol svojim zamestnancom aj Úrad Košického samosprávneho kraja ako aj stále rastúci počet firiem zo súkromného sektora a školstva, pričom menovite by sme chceli za vysokú účasť poďakovať najmä:

Firmám: ABB, T-systems Slovakia, SAP a Mary Kay Michalovce

Mestskej časti Košice - západ, Magistrátu mesta Košice a Košickému samosprávnemu kraju

Domovu dôchodcov v Michalovciach

a školám: Obchodnej akadémii Polárna v Košiciach, Strednej zdravotníckej škole Kukučinová Košice, Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach, Športovému gymnáziu v Košiciach, Súkromnej a sociálno-právne akadémii v Košiciach, Strednej odbornej škole sv. Cyrila a Metoda, SOŠ Barca, SOŠ Šaca, Hotelovej akadémii v Košiciach, Gymnáziu Štefana Moysessa v Moldave nad Bodvou, Strednej zdravotníckej škole z Michaloviec, ZŠ Postupimskej v Košiciach ako aj Strednej zdravotníckej škole z Trebišova. 

Všetkým zapojeným organizáciám, jednotlivcom, kolektívom aj firmám ďakujeme a tešíme sa na stretnutie pri budúcom ročníku.

Organizátor: Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

Web: www.dckk.sk

späť na zoznam