Príbehy dobrovoľníkov

Akčné baby

Adka, Laura, Zuzka a Viki. Kto to je? Sú to 4 mladé dievčatá, študentky, ktoré počas celého roku dobrovoľnícky pomáhajú v práci s hendikepovanými deťmi.

Aktívne sa zúčastňovali príprav a realizácie letného tábora pre deti a mladých ľudí s intelektuálnym, sluchovým a zrakovým hendikepom už 3 roky.

Začínali ako pomocné asistentky, teraz sú už spoľahlivé vedúce, ktoré si obľúbili "výnimočné deti" a venujú sa im celý rok aj na krúžkoch a rôznych tréningoch. Pomáhajú aj pri organizovaní iných aktivít OZ Usmej sa na mňa a svojim príkladom ovplyvňujú aj svoje okolie. 

späť na zoznam