Príbehy dobrovoľníkov

Aj my sme sumarizovali...

Akokoľvek skromne sa na rok 2015 pozeráme, myslíme si, že bol pre dobrovoľníctvo v Košickom kraji úspešný. Podarilo sa nám:

- zrealizovať tri medzinárodné projekty

- 15 workshopov na stredných školách

- komunikovať so všetkými okresnými samosprávami v Košickom kraji

- vytvoriť novú stránku www.dckk.sk s novým databázovým systémom

- zrealizovať mediálnu kampaň na podporu mládežníckeho dobrovoľníctva v Košickom kraji

- vynoviť a zmodernizovať naše kancelárske priestory

A môžete nám veriť, že na základe týchto zrealizovaných aktivít sú naše plány na rok 2016 naozaj veľmi smelé:-)

späť na zoznam