Začni hrať

Infanzia

Začni hrať

01.10.2019 - 01.10.2021Na Slovensku žije takmer 5 000 detí v detských domovoch. Po odchode z nich sa veľmi často nevedia
začleniť do bežného života. Preto sme sa ako novovznikajúce občianske združenie Brave Kids Slovakia
rozhodli vytvoriť mentorský program pre deti z Centra pre deti a rodiny v Michalovciach. Našou víziou
je, aby sa deti vedeli začleniť do spoločnosti a hlavne, aby si v budúcnosti vedeli založiť zdravo
fungujúce rodiny.
Koho hľadáme?
Mentor je dospelý dobrovoľník, fyzicky a psychicky spôsobilý na prácu s deťmi, komunikatívny
a ochotný byť oporou pre dieťa min. 2 roky. Náplňou práce mentora je vytvoriť a budovať dôverný
priateľský vzťah medzi ním a dieťaťom. Učí ho spoznávať svet mimo detského domova a hlavne mu
pomáha plniť ciele, ktoré si spolu s dieťaťom nastaví.
Ako?
Mentor sa stretáva s dieťaťom min. 2-krát mesačne (dĺžka stretnutia závisí od mentora a dieťaťa),
mentor z týchto stretnutí vyhotovuje zápisky. Popri tom komunikuje s dieťaťom skrz sociálnych sietí.
Tak bude mať dieťa pocit, že sa o mentora môže kedykoľvek oprieť.
Kde?
Ideálne mimo detského domova.
Čo?
Podľa záujmov a nastavených cieľov dieťaťa. Mentor sa môže s dieťaťom hrať, ísť s ním do kina,
navštíviť nejaké športové či kultúrne podujatie, pomôcť mu s úlohami, pokecať si , priviesť
známeho, ktorý sa venuje činnosti o ktorú má dieťa záujem...

Mentor je taktiež povinný sa zúčastňovať všetkých sprievodných aktivít a to intervízií, supervízií,
Brave Kids weekend (stretnutie detí, mentorov a organizátorov) či integračných stretnutí, kde sa
budú stretávať všetci ľudia zapojení do mentorského programu.
Čo ponúkame?
 osobnostný rast a rozvoj
 komunitu dobrovoľníkov
 spoločné aktivity
 možnosti účasti na medzinárodných projektoch ako napr. Brave Kids
 ...
Takže ak si sa v tom našiel/našla, tak neváhaj a ozvi sa nám. Možno hľadáme práve teba 

Počet dobrovoľníkov: 2
   Lokalita: MichalovceDoplňujúce informácie:

  • Infanzia

Oblasti dobrovoľníctva:

  • Deti, mládež
  • Dobrovoľníctvo cez internet
  • Vzdelávanie