Profil organizácie

Kvalitné školstvo


Sme ľudia, občania Slovenskej republiky a slovenské organizácie, ktorým záleží na slobodnom, zodpovednom, humánnom, odbornom, partnerskom a transparentnom zavádzaní inovácií do slovenského školstva v prospech jeho rozvoja, teda rodičia, starí rodičia, učitelia, odborní garanti, študenti, proaktívne školy a školské zariadenia a ich zriaďovatelia, podporovatelia a priaznivci tejto myšlienky, spolupracujúci na inovácii slovenského školstva, ktorí chcú obhajovať práva a právom chránené záujmy detí, rodičov, inovatívnych škôl, odborných garantov a celej spoločnosti na Slovensku.