Profil organizácie

Spoločnosť priateľov detí - Li(e)nka

Adresa: Kpt. Jaroša č. 13, 040 22 Košice

Spoločnosť priateľov detí - Li(e)nka realizuje v Košiciach projekt Linky detskej dôvery. Na rovesníckom princípe pracuje s deťmi a mladými, učia ich princípom poradenstva, kde priamo radia klientom. Zároveň spolupracujú so študentmi vysokých škôl, najmä katedry sociálnej práce FF UPJŠ, ktorí dobrovoľnícky realizujú poradenské služby pod intervíziou zamestnancov organizácie.