Profil organizácie

Krajina Nepoznaná


Sme malé občianske združenie, ktoré sa snaží o podporu a integráciu rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Je to ľúty boj, ale nevzdávame to a voláme všetkých nadšených, aby sa k nám pridali!