Profil organizácie

OZ Tvorivá dielňa

Adresa: http://www.oztvorivadielna.sk/o-nas

O nás
Našim zámerom je spájať ľudí, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu.

Ciele
organizácia umeleckých a tvorivých dielní, vzdelávacích aktivít a podporovať záujem o výtvarné techniky a remeselné zručnosti,
podporiť záujem verejnosti o arteterapiu,
podporovať tvorivých a kreatívnych ľudí,
budovať, spravovať a rozširovať informačnú stránku združenia a budovať partnerstvá,
zapájať sa do projektov a podporovať také projekty, ktoré súvisia s cieľom činnosti OZ Tvorivá dielňa.
Naše skúsenosti
Pre vzrastajúci záujem zo strany účastníkov tvorivých dielní a po skúsenostiach s realizáciou tvorivých dielní vo Výmenníku Terasa v Košiciach sme sa lektori aj účastníci dielní, rozhodli v roku 2011 založiť OZ Tvorivá dielňa. Zapájame sa do projektov a komunitných aktivít.