Profil organizácie

Dobrovoľnícke centrum Košíc

Adresa: Jenisejska 4, 040 23 Košice

Dobrovoľnícke centrum Košíc (DCK) je organizáciou, ktorá podporuje rozvoj dobrovoľníctva na území mesta Košice. Vzniklo začiatkom roka 2017 ako organizačná jednotka košického think tanku Inštitútu pre otázky samosprávy a jej aktuálnym hlavným cieľom je koordinovať a podporovať vznik miestnych dobrovoľníckych centier v jednotlivých mestských častiach za účelom vytvorenia trvale udržateľnej organizačnej štruktúry dobrovoľníkov na miestnej a mestskej úrovni v úzkej súčinnosti s krajskou dobrovoľnícku organizáciou (DCKK).