Profil organizácie

ARCUS ŠZ a ZpS

Adresa: Skladná 4

ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov.
V zariadení sa poskytuje sociálna služba celoročnou pobytovou formou pre 220 prijímateľov sociálnej služby a ambulantnou formou v špecializovanom zariadení pre 10 prijímateľov sociálnej služby.