Profil organizácie

SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnyc

Adresa: Koordinátori: PhDr. Ingrid Ferenčíková PhD. Mgr. Ingrid Kelemenová Subsidium Rožňava, Betliarska ul. 18

Subsidium je zariadenie pre seniorov v Rožňave, ktoré privíta pomoc dobrovoľníkov.Ak hľadáte spôsob ako zmysluplne tráviť voľný čas a ak chcete ponúknuť svoj čas a prítomnosť seniorom, potom práve pre Vás je tu možnosť zapojiť sa. Zabezpečíme Vám kompletné zaškolenie potrebné pre prácu so seniormi a stálu podporu počas vykonávania Vašej dobrovoľníckej služby.
Dobrovoľníci sú vyškolení tak, aby mohli seniorov sprevádzať a zároveň napomôcť k rozvoju mentálnych, pamäťových, pohybových, alebo umeleckých zručností seniorov. Dobrovoľníci počas roka navštevujú raz do týždňa jedného alebo viacerých seniorov a spolu s nimi vykonávajú jednotlivé činnosti, akými sú rozhovor, čítanie knihy, prechádzka, kresby, modelovanie, manuálna činnosť a niekedy len tichá prítomnosť. Často vedú rozhovory o spoločenskom dianí, o osobnom živote seniorov, o všetkom, čo ich zaujíma. Program stretnutí vždy závisí od rozpoloženia a záujmu seniorov.