Profil organizácie

ZPP Radosť - Rehabilitačné stredisko

Adresa: Bauerova 1, 040 23 Košice

Sme Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami. Našou cieľovou skupinou sú občania s psychickou poruchou, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby, od 18 rokov do dôchodkového veku. Hlavným cieľom je rehabilitácia s cieľom aktivizovať vnútorné schopnosti jedinca na prekonanie osobných dôsledkov a sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Podporovať u klientov výdrž, odvahu, schopnosť sústredenia sa na pracovnú činnosť, v komunite ich naučiť pomoc nielen prijať, ale aj dávať a postupne sa osamostatňovať. U každého klienta usmerňovať činnosti individuálne, až po schopnosť naučiť ich samostatne žiť.