Profil organizácie

HorebPET

Adresa: Bratislava

Cieľom projektu HorebPET je pomáhať znevýhodneným jednotlivcom cez zber recyklovateľných PET vrchnákov.
Projekt spravuje 3 zberné miesta v rámci Bratislavy a 1 zberné miesto v Košiciach pričom plánujeme rozšíriť počet zberných miest aj do iných miest Slovenska. Získané prostriedky sú zaslané znevýhodneným deťom a menšia čast na ďalšie rozširovanie aktivít projektu. Tím projektu HorebPET v súčastnosti tvorí 6 aktívnych členov, ktorí sa zapájajú do jeho aktivít. Viac info o projekte na stránke www.horebpet.sk