Profil organizácie

malíček, o. z.

Adresa: Krásnohorská 11, 851 07 Bratislava, reg.koordinátorka: Popradská 2, 080 01 Prešov

Občianske združenie malíček sa venuje predčasne narodeným deťom a ich rodinám. Predčasný pôrod býva záťažovou situáciou nielen pre rodiny, ale aj pre zdravotníkov v dôsledku neistých zdravotných prognóz. Snažíme sa spájať komunitu rodín medzi sebou navzájom, ale aj pomáhať im nájsť odborníkov z rôzných oblastí na celom území Slovenska, aby sa dokázali čo najlepšie postarať o to svoje "predčasniatko". Snažíme sa podporovať rodičov hlavne po psychickej stránke a zdravotnícke zariadenia formou výroby roznych hand-made vyrobkov, ktoré sú potom na oddeleniach JIS využívané, resp. darované rodičom. Realizujeme rôzne aktivity na celom území Slovenska. V Prešove každoročne organizujeme pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí (17.november) rôzne aktivity a začali sme spoluprácovať aj s Neonatológiou v Košiciach a pripravujeme aj Východoslovenské stretnutia rodín s predčasne narodenými deťmi.