Profil organizácie

Staromestské divadlo Petra Raševa

Adresa: Stará baštová 1

organizácia kultúrnych podujatí - Imaginácie