Profil organizácie

Košické folklórne štúdio

Adresa: Starozagorská 10, Košice 04023

Združuje členov folklórneho súboru Železiar a ďalších priaznivcov folklóru a členov folklórnych súborov. Zameriava sa na zber, ochranu a šírenie ľudovej kultúry východoslovenských regiónov. Podnecuje stretnutia mládeže zamerané na spoznávanie ľudového umenia v jeho scénických i nescénických prejavoch. Organizuje letné tábory pre deti orientované na zoznámenie sa s rôznymi formami ľudového umenia. Uskutočňuje súťaže folklórnych súborov v Košiciach. Je hlavným organizátorom Dní košických folklórnych súborov, ktoré pod názvom “Košické folklórne dni” sú vrcholnou prehliadkou folklóru v Košiciach. Iniciuje uvádzanie výchovných koncertov pre školskú mládež. Vydáva publikácie o folklóre v Košiciach. Spracováva informácie o folklórnych kolektívoch a priaznivcoch folklóru v Košiciach.