Profil organizácie

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Adresa: Kováčska 17, 040 01 Košice

Spoločnosť Úsmev ako dar je celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu ohrozeným a opusteným deťom a rodinám, ktoré ich obklopujú. Uvedomujeme si, že realita k mnohým deťom až taká láskavá nie je. Preto sme vytvorili množstvo programov a projektov, ktoré deťom pomáhajú znovunadobudnúť stratené rodinné zázemie, bezpečie a stabilný vzťah s blízkym človekom. Práve tieto kvality sú, podľa nás, potrebnými esenciami pre to, čo nazývame naplneným detstvom. Dobrovoľníctvo je jedným zo základných kameňov spoločnosti Úsmev ako dar. Boli to práve dobrovoľníci, ktorí pred viac ako 30 rokmi zahájili "úsmevácku históriu". S odhodlaním pomáhať opusteným deťom a rozhodnutím urobiť ich život o niečo lepším sa pustili do práce a začali navštevovať deti z detských domovov. Dobrovoľníctvo nás sprevádzalo po celý čas našej existencie a stále predstavuje neodmysliteľnú súčasť našich projektov. Aj vďaka dobrovoľníkom dokážeme byť deťom nablízku. Aké sú možnosti dobrovoľnej práce v Úsmeve? - práca s deťmi v detských domovoch - staneš sa Anjelom - aktivity s deťmi z náhradných a ohrozených rodín - pomoc mladým dospelým po odchode z detského domova - pomoc pri organizácií a zabezpečovaní podujatí - zapojenie sa do zaujímavých projektov - konferencie, semináre, zbierky - administratívne práca v kancelárií Je už len na Tebe pre čo sa rozhodneš. Pridaj sa k nám! :)