Profil organizácie

Loďka nádeje o. z.

Adresa: Južná trieda 83 Košice

Sme občianske združenie - Loďka nádeje. Naším cieľom je pomáhať sociálne slabším ľuďom, hlavne pracovať s deťmi a mládežou pochádzajúcich z takéhoto prostredia, organizovať pre nich voľno časové aktivity pre zmysluplné trávenie ich voľného času a poskytnúť im podmienky pre vzdelávanie.