Profil organizácie

Aktivita Zvyšuje Úspech, n.o.

Adresa: Letná 9, Košice

Druh všeobecne prospešných služieb rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt - organizácia kultúrno-spoločenských akcií, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry - rozvoj počítačových zručností: vzdelávacia činnosť a poradenské služby, rozvoj telesnej kultúry: športové podujatia, súťaže, kurzy, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti - prezentácie firiem poskytujúcich pracovné príležitosti výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby - rozvoj informatizačnej siete v lokalite pôsobenia organizácie, informovanosť študenta v spolupráci s externými firmami poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť - spolupráca s ľuďmi s mentálnym postihnutím a s deťmi z detských domovov po stránke výchovno-vzdelávacej a zdravotnej, spolupráca s červeným krížom a Národnou transfúznou službou v SR podpora a rozvíjanie života študentov - zabezpečenie základných životných potrieb, podpora rozvoja doplnkových služieb