Profil organizácie

Divadlo MOMOLAND o.z

Adresa: Hviezdoslavova 7

Divadlo MOMOLAND o.z sa svojou vzdelávacou a výchovnou činnosťou snaží rozvíjať deti, mládež, poskytuje im efektívne využívanie svojho voľného času.Členmi ochotníckeho divadla sú aj zdravotne postihnuté deti- sluchové postihnutie, ale aj dislektici, disgrafici, diabetici
Členmi divadla MOMOLAND sú deti základných škôl od 13 rokov a mládež od 15 rokov z radov stredných, vysokých škôl a dospelých priaznivcov. Participujú na tvorbe divadelných inscenácii pre deti, mládež a dospelých. Zúčastňujú sa divadelných súťaži, prehliadok divadelných súborov...Ďakujeme za Vašu prípadnú pomoc.
Kontaktujte nás e-mailom, dohodneme sa.