Profil organizácie

BEST Technická univerzita Košice

Adresa: Boženy Němcovej 32, Košice 040 01

Sme jedna z 97-ich pobočiek celoeurópskej študentskej organizácie BEST spadajúca pod Technickú univerzitu v Košiciach. Sme tu hlavne pre ľudí, ktorí chcú od študentského života viac ako len prechádzať semestrami. Pre študentov organizujeme akcie od univerzitnej až po medzinárodnú úroveň a prostredníctvom našej organizácie získavajú skúsenosti a znalosti, ktoré môžu využiť počas univerzitného, tak i profesijného života. Vďaka kolegom z ostatných, takmer 100, univerzít je pre našich študentov cestovanie po Európe omnoho jednoduchšia záležitosť.