Profil organizácie

SOSNA, o.z.

Adresa: Okružná 10, 044 31 Družstevná p. H.

Organizácia založená v r. 1992 patrí medzi najstabilnejšie environmentálne organizácie na Slovensku a je nositeľom viacerých národných a medzinárodných ocenení, napr. 1. cena The Sasakawa Peace Foundation, Cena Nadácie pre Deti Slovenska, Rakúskej Nadácie pre energiu a životné prostredie, alebo cena Ministra ŽP. Od začiatku sa venuje environmentálnej výchove a vzdelávaniu, ako aj podpore a propagácii princípov miestnej udržateľnosti, prednostne vo vidieckych oblastiach. Prispela k posunu viacerých vidieckych regiónov smerom k udržateľnosti prostredníctvom rozvojových plánov ktorých tvorbu viedla. V minulosti viedla viacero úspešných kampaní. Na základe inšpirácií z pobytov v zahraničných Eko centrách vybudovala a v roku 2010 otvorila Ekocentrum SOSNA s Prírodnou záhradou, ktoré predstavujú na Slovensku ojedinelý inšpirujúci príklad nezávislého vzdelávacieho centra, zameraného na šírenie princípov udržateľnosti a miestnej sebestačnosti. Nízko energetická budova Ekocentra bola vybudovaná z miestnych obnoviteľných zdrojov (slamené baly, lisované konope, hlina, drevo, ovčia vlna) s významným prispením dobrovoľníkov, ktorí sa naučili užitočným zručnostiam. Záhrada je vzorom ekologického pestovania. V rámci Ekocentra boli využité na Slovensku unikátne nízkorozpočtové technológie (kompostovacie toalety, koreňová čistička vôd, parabolický varič). Ročne cca 500 návštevníkov Ekocentra je oboznámených s inšpiráciami pre udržateľnejší život. Desiatky absolventov kurzov získajú detailné zručnosti pre funkčné riešenia. Okrem tréningov, prednášok, tvorivých dielní a prednášok SOSNA pravidelne organizuje aj kultúrno-umelecké akcie kde verejnosti atraktívnou formou podáva závažné ekologické a sociálne témy a ich riešenia na základe zodpovedného využívania miestnych zdrojov. Prostredníctvom médií, webu a publikácií propaguje význam miestnych zdrojov pre miestnu spotrebu. V práci účinne a inovatívne prepája princípy udržateľnosti s etickými, sociálnymi aj ekonomickými princípmi.