Profil organizácie

SSPmK - Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice

Adresa: Garbiarska 4, 040 01 Košice

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice je moderným zariadením sociálnych služieb, ktoré dbá na napĺňanie podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb. Sme jedným z najväčších poskytovateľov sociálnych služieb. Poskytujeme 5 druhov sociálnych služieb: Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby, Prepravná služba, Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, Jedáleň.
Privítame pomoc dobrovoľníkov pri práci s prijímateľmi sociálnej služby pobytovou formou v Zariadení pre seniorov, prípadne v Zariadení opatrovateľskej služby.
Zabezpečíme Vám prvotné sprevádzanie a zaškolenie pre prácu s prijímateľmi. Budeme radi, ak budete vedieť pomôcť pri rôznych činnostiach, prípadne bude stačiť iba Vaša prítomnosť pri seniorovi.

Miriam Kolbaská: 055/796 66 57, 0911 991 876