Profil organizácie

JEDEN RODIČ, n. o.

Adresa: Magurská 6435/37, 974 01 Banská Bystrica

Našou úlohou je podporovať jednorodičovské rodiny.
Chceme zlepšiť životy osamelým rodičom a ich deťom prostredníctvom reálnej pomoci a zlepšenia podmienok v sociálnom systéme Slovenska a v spoločnosti.
Chceme, aby rodičia a deti v týchto rodinách mohli žiť bezpečné, plnohodnotné, úctyhodné a šťastné životy. Zasadzujeme sa za spoločnosť, v ktorej sa s jednorodičom a ich deťmi zaobchádza spravodlivo.