Profil organizácie

GooDay o.z.

Adresa: Južná trieda 20 / Ondavská 15

Občianske združenie Gooday o.z. vzniklo ešte v roku 2016 a to na základe iniciatívy mladých ľudí, ktorých spája myšlienka pomáhať tým, ktorí to potrebujú a to bez ohľadu na ich vek, pohlavie či farbu pleti. Prvou našou aktivitou na území mesta Košice, bola terénna práca s ľuďmi bez domova. Bol to náš prvý kontakt s ľuďmi bez domova pod taktovkou OZ GooDay, kde sme týmto ľudom poskytovali: jedlo, kávu/čaj/vodu, šatstvo a hygienické potreby, info letáky (informácie o možnostiach ubytovania, poradenstva, možnosti stravovania...). Naši klienti taktiež využívali možnosť základného ošetrenia a transportu do najbližšieho voľného útulku.
V roku 2019 sa nám podarilo taktiež otvoriť v Košiciach CharityShop, za pomoci ktorého, sme schopní zabezpečiť a rozdistribuovať oblečenie a ďalšie užitočné veci pre ľudi v núdzi. K ďalším našim aktivitám patrí napríklad, varenie vianočnej kapustnice v útulkoch pre ľudí bez domova a taktiež aj realizácia tvorivých dielni a športových dní pre deti v detských domovoch.